Seastop

Peterzens sataman kehittäminen

N.65km matkan päässä maitse Turusta ja n.100 meripeninkulmaa Maarianhaminasta löydät Kustavista Peterzensin vierassataman.

Satama on keskeisellä paikalla pohjoisella Saaristomerellä. Kustavin jälkeen pohjoiseen mennessä on vielä Katanpää, Uusikaupunki ja Rauma,Pori.

Kustavi on suomen yksi suurimmista kesäasukas kunnista. Kustavissa on paljon myös yrittäjiä ja aktiivista toimintaa.

Ennen Seastop hanketta tehtiin satamaan seuraavat muutokset:

Kierrätys konteista rakennettiin v 2015 satamaan 14kpl hotellihuoneyksikköä  helpottamaan Kustavin majoitus kapasiteettia.

Vuonna 2016 satamaan lisättiin kesäkauppa ja puistogolf. 2018 Satamaan johtavaa väylää levennettiin ja syvennettiin jotta kulku helpottuisi varsinkin suuremmille veneille. Samaan aikaan uusittiin ja laajennettiin wc tiloja, ravintolan laajennus tehtiin myös samana vuonna.

SEASTOP hankkeen tuella 2018 on rakennettu uusi päätylaituri vanhan jo sortumaisillaan olevan laiturin tilalle. Vuonna 2019 kehitetään leikkipuistoa turvallisemmaksi ja monipuolisemmaksi.Nykyisten saunatilojen ahtautta korjataan kahdella uudella saunalla 2019. Ravintolan käyntivenepaikkoja myös korjataan rakentamalla uusi leveämpi laituri jossa turvallisempi ja helpompi liikkua. Käyntilaituriin myös asennetaan puomikiinnitys paikkoja joilla saadaan lisää pienveneitä kiinnittymään laituriin. 

Peterzens satama kehittyy edelleen ja samalla tuetaan sekä saariston matkailua että Kustavin kehitystä.